Kan rock løfta ugå?

For 44 år sidan var Sandnesugå eit unikt arrangement. I dag er det eitt i den store og grå mengda. Skal det vera slik?