Grasbrann i Tananger

En hytte kan være i fare på grunn av en grasbrann i Tananger.