• Det er kalkulert risiko å gå inn i Fantahåla med båt. Steinsprang kan skje når som helst. Forsand-ordfører Bjarte S. Dagestad, NVE-geolog Einar Anda, Gry Evensen hos Fylkesmannen, rådmann Søren Jensen og Øyvind Storm i Forsand kommune. Jon Ingemundsen

Lysefjorden: – Umulig å si når neste raset går

I Lysefjorden er det veldig liten fare for store fjellskred og katastrofale flodbølger. Men steinsprang og mindre skred, som det som nylig skjedde ved Preikestolen, må man regne med kan skje.