Arbeidsminister Anniken Hauglie må svare om NAV-skandalen til Stortinget

Klokka 10 tirsdag entrer Arbeidsminister Anniken Hauglie Stortingets talerstol for å forklare hvordan og ikke minst hvorfor EU-forordningen om trygderettigheter i årevis har blitt feiltolket av både Nav og myndighetene.

Foto: Terje Pedersen

 • Geir Søndeland
  Geir Søndeland
  Journalist
Siste innlegg
Har du tips eller spørsmål om dette emnet? Vi vil gjerne høre fra deg!
Send melding
 • av Geir Søndeland
  DEL

  Direktedekningen avsluttes. Takk for følget.

 • av Geir Søndeland
  DEL

  I sine fire år som arbeids- og sosialminister gjorde ikke Anniken Hauglie (H) noe for å forsikre seg om at Navs praksis var i tråd med EUs trygdeforordning, skriver NTB.

  Ikke før Nav før jul i fjor varslet om at regelverket kan ha blitt tolket feil, satte Hauglie departementets jurister på saken.

  – Da vi først fikk varsel i vinter, hadde det i flere år vært sprikende praksis og ulike signaler. Da problemstillingen ble reist for departementet, konkluderte vi med at praksis må endres, sier Hauglie til NTB.

 • av Geir Søndeland
  DEL

  Intervju med Bjørnar Moxnes, leder i Rødt:

  - Er det gitt at Anniken Hauglie bør gå av eller presses ut av regjering?

  - Det er ikke blitt noe mindre aktuelt med mistillit retter redegjørelsen. Hun gikk forbi to avgjørende spørsmål. 1: Hvorfor gikk det to uker fra den store alarmen gikk 30. august 2019 og til hun hadde møte med Nav. To lange uker. Det kom det ikke noen svar på. 2: Hvis det stemmer at saker ble stilt i bero etter at alarmklokkene ringte, hvordan kan da folk ha dømt til fengsel så sendt som 17. September, og noen sittende i fengsel helt fram til slutten av forrige uke? Det kom det heller ikke svar på, sier Moxnes.

  - Dette handler om et statsråden har gjort og det man både må og bør forvente at statsråden gjør for å håndtere den største rettsskandalen i Norge i fredstid, sier han.

  - Hadde 36 finansfolk urettmessig blitt satt i fengsel, ville statsråden ha gått av for lengst. Men når det rammer dem nederst på rangsiden, ja, da er saken en helt annen. Og hvis ingen stilles til ansvar, vil den mistilliten som nå finnes i den befolkningen til hele systemet, til Nav og til rettsstaten, ja, så vil den tilliten rakne, sier Moxnes.

  - De berørte må få oppreisning, tilbakebetaling og erstatning. En del av oppreisningen er også at de ansvarlige stilles til ansvar.

  - Og da tenker du på fagstatsråd og Nav-direktør?

  - Ja.

  - Hva med opposisjonen. Er det noen der som burde skamme seg?

  - Vi vil ha en grankingskommisjon som Stortinget setter ned som går lang tilbake i tid. Da må vi se på alle regjeringenes ansvar. 

  - Vil hoder rulle?

  - Vi må stille de ansvarlige til ansvar. Alt annet vil være ødeleggende for tilliten til systemet og mange folks rettsfølelse.

  - Hvor stor tror du denne skandalen kan vokse seg med tanke på sakstyper og berørte?

  - Den kan bli veldig stor, fordi det også handler om folk som har reist utenlands og fulgt reglene til punkt å prikke. Og så er det vanskelig å måle et ødelagt liv i kroner og øre, sier han.

 • av Geir Søndeland
  DEL

  Arild Hermstad, talsperson for MDG, lurer på hva som skjedde mellom mars og oktober i år når saker etter hvert ble stilt i bero.

  - Hvorfor trykket ingen på Nav-knappen? Hvorfor skjønte ingen at noe var riv, ruskende galt. Dette er uklart både med hensyn til Nav-direktørens rolle og ministerens rolle, sier han til Aftenbladet.

  - Og det fikk konsekvenser?

  - Ja, man fortsatte å dømme folk og penger ble krevd tilbakebetalt. 

  - Lukter MDG blod her?

  - Jeg synes det er vanskelig å så for seg at noen kan bli sittende etter den største rettsskandalen i vår tid. Det er en mulighet at enda flere kort vil komme på bordet og at Hauglie vil trekke seg selv. Så vil vi jo vurdere et mistillitsforslag.

  - Er det greiest for alle parter om hun trekker seg selv?

  - Det kan være. Det som trengs, er en vanvittig opprydning i det jeg vil kalle en ukultur i å påføre dem som har fått disse ytelsene, skam og kontrollregimer.

 • av Geir Søndeland
  DEL

  Aftenbladet har gjort dette intervjuet med arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) på Stortinget:

  - Har du forståelse for at det er politikere og folk der ute som nå vil ha hodet ditt på et fat?

  - Det er ikke det jeg er opptatt av nå. Det jeg er mest opptatt av nå, er å få ivaretatt de som er berørt og få satt i gang granskningen for å komme til bunns i saken.

  - Kan Stortinget få bli med på bestillingen av den granskingen, slik flere i opposisjonen ønsker?

  - Jeg er åpen for innspill fra Stortinget, avklarer Hauglie.

  - Regjeringen er opptatt av å jobbe raskt og komme raskt i gang. Det er liten forståelse der ute nå for å bruke veldig lang tid på dette. Stortinget står også fritt til å sette i gang sitt eget arbeid. Jeg har hørt flere i dag som har snakket om kontroll- og konstitusjonskomiteen. Det er ikke unaturlig i en sak som dette, sier Hauglie.

  - Det jeg er mest opptatt av nå, er å få identifisert alle som er berørt, og få iverksatt gransking for å komme til bunns. Det er nesten ikke til å tro, det er nesten uforståelig at norske myndigheter ikke har fulgt norsk lov siden 2012. 

  - Og kanskje før det også?

  - Og kanskje før, svarer Hauglie.

  - Blir det et hurtigspor for oppreisning, tilbakebetaling av midler og så videre?

  - Jeg vet ikke om vi kan kalle det et hurtigspor. Nav har satt ned et innsatsteam. Det er nå på 27 personer, men vil øke, sier Hauglie.

  - Det er ikke gitt at alle saker fører til frafallelser og frikjennelser, men mange av sakene vil nok medføre det, sier hun.

  - Noen mener du og/eller departementet - og dermed du - fikk signaler som burde ha tilsagt at alarm ble slått lenge før det faktisk skjedde. Hva har du å si til det og hvor tidlig fikk du vite?

  - At dette er en rettsskandale kom på bordet i midten av september i år. Da kom problemstillingen om fei rettsanvendelse på bordet. Det ble da sendt brev til politidistriktene om at sakene måtte stilles i bero fordi det var usikkerhet om rettsanvendelsen. Parallelt startet vi et arbeid for å få en ny juridisk vurdering. Da var spørsmålet om det kan være slik at norske myndigheter ikke har fulgt norsk lov siden 2012. Da dette ble avklart, gikk vi ut med det. Problemstillingene som ble reist i vinter, handlet om noe helt annet. Så vil granskingen vise om vi burde ha stilt noen andre spørsmål om det som ikke kom fram i vinter. 

  - Hva tilsier at du kan fortsette etter Nav-skandalen?

  - Min oppgave og mitt primærfokus er å ivareta de som er berørt, og komme til bunns i saken slik at vi får besvart alle spørsmål. Det er mitt fokus. Alt annet kommer i andre rekke, svarer Hauglie.

  (Aftenbladet fikk ikke anledning til å stille flere spørsmål).

 • av Geir Søndeland
  DEL

  Aftenbladet gjorde nettopp dette intervjuet med Ap-leder Jonas Gahr Støre.

  - Hva skal til for at Anniken Hauglie kan fortsette etter dette?

  - Det er for tidlig å konkludere i dag. Tilliten er ikke styrket når hun ganske detaljert forteller at hennes departementet fikk kunnskap om at det var åpenbar feiltolkning i Nav, sier han.

  - Det gjaldt de såkalte korttidige oppholdene ute. Det var først da det var snakk om lengre opphold, i august 2019, at statsråden sier hun tok dette mer innover seg. Jeg mener vi må stille mer spørsmål om hvorfor det ikke ble reagert tidligere, sier Hauglie.

  - Kunnskap som kommer til departementet, kommer per definisjon til statsråden. Det er sånn det per definisjon må fungere. At folk ble dømt etter august 2019 er veldig alvorlig når det er grunn til å tro at statsråden har visst - fordi departementet har visst og da bør statsråden vite- om dette langt før. Hvorfor ble det da ikke slått alarm? spør Støre.

  - En ting er en mulig statsrådavgang. Hvilke andre konsekvenser må saken få?

  - Framfor alt er det viktig å sikre at alt blir gjort uten opphold  for at de som er urettmessig behandlet får oppreisning, pengene tilbake og blir renvasket for de anklagene de har mot seg. Alt annet må settes på vent inntil dette er gjort, sier han.

  Støre mener at Stortinget må inn i bestillingen av granskingen som nå skal skje.

  - Hvilket ansvar vil du på vegne av Arbeiderpartiet ta?

  - Jeg har sagt at alle som har ansvar, må ta ansvar når det er kartlagt hva som hendt og når det har hendt, uavhengig av hvilken regjering det er og når den er sittet. Vi trenger svar på spørsmål, og vi kommer til å stille spørsmål og svare på spørsmål når det er nødvendig, sier Ap-lederen.

  - Hva vil du si til ofrene eller de berørte?

  - Det er bare én ting å si, og det er en dyp unnskyldning for at dette har skjedd med dem. De har blitt dømt for noe som ikke er norsk lov. Det er for dem alvorlig, for noen en katastrofe og veldig alvorlig for tilliten til rettsstaten. Så nå må vi vise at vi i ettertid tar saken på det alvor som saken krever, sier Støre til Aftenbladet.

 • av Geir Søndeland
  DEL
 • av Geir Søndeland
  DEL

  Der var runden i storingssalen ferdig for denne gang. 

  Aftenbladet kommer tilbake med mer.

 • av Geir Søndeland
  DEL

  Det varsles friske penger og ressurser til Nav og Trygderetten fra regjeringen fredag.

 • av Geir Søndeland
  DEL

  - Endring i praksis ble ikke kjent for undertegnede før desember 2018, sier Anniken Hauglie.

 • av Geir Søndeland
  DEL

  Rødt-leder Bjørnar Moxnes kritiserer Anniken Hauglie (H) for en rekke ganger unnlat å ta grep etter hvert som konturene og etter hvert hele Nav-skandalen ble kjent.

  - Folk ble dømt til fengsel som 16. september. Folk ble så sent som 17. oktober satt i fengsel. Hvorfor i alle dager stanset ikke Anniken Hauglie dette når det hadde gått uker eller måneder fra den store alarmen gikk?

  - Det er ikke tilfeldig at den største rettsskandalen i fredstid går utover dem som er nederst ved bordet, sier Moxnes.

  Han krever klare svar på hvordan signaler fra regjeringen og sendrektighet fra statsråden har bidratt til skandalen.

 • av Geir Søndeland
  DEL

  Geir Toskedal (KrF) tror alle på Stortinget ble sjokkert da de fikk nyheten om Nav-skandalen.

  Han sier det er helt uakseptabelt at folk har fått urettmessige krav rettet mot seg, mens noen i tillegg er straffet med fengsel.

  Han sier staten har et juridisk og moralsk ansvar for å rydde opp så raskt som mulig i en skandale med flere dimensjoner.

  Berørte må få oppreisning, og det er bra at det blir fri rettshjelp.

  Toskedal liker også at regjeringen vurderer en særskilt erstatningsordning for berørte.

  Han lar seg forbause over hvor lenge dette har pågått.

  - Første prioritet nå må være å rydde opp i sakene der mennesker feil er dømt. De må få sine saker opp og avgjort, sier Toskedal.

 • av Geir Søndeland
  DEL

  Det høres høylytt roping fra noen utenfor Stortinget. Dette høres i stortingssalen og medfører at en rekke representanter går bort til vinduet mens Breivik snakker for å se hva som foregår.

 • av Geir Søndeland
  DEL

  Terje Breivik (V) retter en unnskyldning til dem som er utsatt for "tidenes største kollektive systemsvikt."

  - Systemet har mishandlet folk som er på sitt svakeste, sier han.

  Venstre støtter opp om den eksterne granskingen som skal finne sted.

 • av Geir Søndeland
  DEL

  SV-leder Lysbakken spør om dette kunne ha skjedd med en annen gruppe enn Nav-brukerne.

  Kunne det skjedd med de rike med de beste advokatene, spør han.

  - Et av svarene frykter jeg ligger i en kultur av mistillit skapt mot mennesker avhengig av trygd og stønad.  Frykten for at noen skal få mer enn de har krav på, har blitt større enn frykten for at noen ikke skal få hjelpen de trenger.

  - Denne saken er en katastrofe for de berørte, men også en systemkrise som vi må rydde opp i, sier Lysbakken.

  Vi mener saken for alvorlig til at vi kan slå oss til ro med en gransking initiert av regjeringen alene, sier han.

  - Stortinget må involveres, enten gjennom at Stortinget nedsetter en kommisjon eller at arbeidet gjøres i tett arbeid med opposisjon. Rettssikkerhet må gjelde for alle, og det er det grunnleggende i denne saken, sier SV-lederen.

 • av Geir Søndeland
  DEL

  SV-leder Audun Lysbakken sier Hauglie kom med en riktig og viktig unnskyldning på vegne av staten.

  - Men det står en rekke ubesvarte spørsmål igjen. Vi har fått vite hva som skjer, men hvordan og hvorfor gjenstår. Vi står overfor en rettssikkerhetsskandale av historiske dimensjoner, sier Lysbakken.

  Han krever nå rettferdighet og oppreisning og sier det er et felles ansvar.

 • av Geir Søndeland
  DEL

   SVs arbeids- og sosialpolitiske talsperson, Solfrid Lerbrekk (SV), mener «katastrofal» Nav-skandale bør føre til avgangen til både Nav-sjefen og arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H).

  Les hele saken her.

 • av Geir Søndeland
  DEL

 • av Geir Søndeland
  DEL

 • av Geir Søndeland
  DEL

  - Senterpartiet tar saken på det største alvor, sier stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen (Sp).

iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Feilen har sendt minst 36 uskyldige mottakere av syke-, pleie- eller arbeidsavklaringspenger i fengsel siden 2012. Andre har uriktig fått betingede dommer for trygdesvindel, mens tusenvis urettmessig har fått krav om tilbakebetaling fra Nav.

Stortinget vil sitte med ørene spisset og ha kvasse spørsmål når arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) kommer med sin redegjørelse om Nav-skandalen.

Publisert:
 1. Nav
 2. Trygdeskandalen
 3. Anniken Hauglie