• Slike blir det flere av i Stavanger fraover. 330 meter lange MS «Britannia» eies og drives av P&O Cruises. Skipet ble satt i tjeneste 14. mars 2015. Ifølge Wikipedia kan skipet ta 4324 passasjerer. Bildet er tatt fra Bybrua. Jarle Aasland

Spår kraftig vekst i cruisetrafikken i Stavanger

I et notat til Kystverket spår Stavangerregionen Havn IKS enda større og enda flere cruiseskip til Stavanger i årene som kommer.