• Magnhild Meltveit Kleppa var samferdselsminister da Ryfast ble vedtatt i 2012. Ryfylketunnelen er 14,4 kilometer lang og går ned til 292 meter under havet. Kristian Jacobsen

Åpningsdatoen bestemt bare for Ryfylketunnelen: Utsatt åpning for Hundvåg- og Eiganestunnelen

Først åpnes Ryfylketunnelen. En drøy måned seinere klippes snoren for Hundvågtunnelen og Eiganestunnelen.