• Ole Ueland (H) vil gjerne ta over fylkesordførerkjedet etter Solveig Ege Tengesdal. En ny meningsmåling viser at det skal noe til. Håkon Jonassen Norheim

Ole Ueland vil ta over ordfø­rerkjedet - men det spørs om han får lov

Ole Ueland (H) vil gjerne bli fylkesordfører, og samarbeide med KrF, Venstre og Frp. Men det spørs om det går.