• De fire vennene av NOKAS-dømte Erling Havnå ble dømt i Aust-Agder tingrett torsdag. Jon Ingemundsen

Fire venner av Havnå dømt for falsk forklaring