Petriplatået saumfares

Funn av interessante kulturminner kan bety forsinkelser for Aftenbladets nybygg.