• Judith Sørhus Litlehamar

Utdannar til eiga bedrift

Norsk Plan as slit med å rekruttere rett arbeidskraft. No startar dei opp med kurs i nettdesign.