20, 25 eller 30 kroner?

– Nå har du argumentert lenge og sterkt her for bompengar og bompengeauke. Tyder det at du går inn for alternativ 1 frå styringsgruppa, nemleg ein takst på 25 kroner for personbilar med ein rabattsats på 30 prosent? spør Aftenbladet fylkesordføraren.