• Kristian Jacobsen

Stjal kunst, skrev «takk» på gulvet