• Viktor Klippen

Vil inspirere til miljøvennlige hus

To byggefirma ville være med å konkurrere om framtidens trehus på Bogafjell. Juryen roser mange gode løsninger i de 51 boligene.