• Økonomifagene ved Universitetet i Stavanger opplever vekst i søkertallene. FOTO: Anders Minge

Få vil studere språk ved UiS