• Erik Holsvik

Fra bibliotek til kunstgalleri

Det renskes og rives og planlegges i det som skal bli Kunstens hus. Første byggetrinn skal være ferdig i juni 2008.