• Rolf Frøyland

Husbrannen på Mariero trolig påsatt