Lavt nivå på skolen

En ny undersøkelse fra Kommunenes Sentralforbund viser at Stavanger og Bærum hadde lavest driftsutgifter på grunnskolen.