Ville ikkje ha innblanding frå fylket

Hå kommune takka nei til uttale frå fylkeskommunen då politikarane skulle drøfta om løa på Lensmannsgarden på Varhaug skal rivast.