• Heidi Hjorteland Wigestrand

Krigshelt på sokkel før 17. mai

Støtta til krigshelten Georg Fjellberg skulle flyttast til ein meir synleg stad. I staden enda støtta på eit avgøymt lager på Sand.