Politikarane talar fylkesmannen midt imot

Torbjørn Reime og familien hans må få byggja hus vekk frå trafikken til Kviamarka. Utval for tekniske saker og næring støtta igjen Reime i byggjesaka.