Sykehusansatte fikk straffeskatt

Ansatte på SUS fikk lønns— og trekkoppgave som bare hadde med inntekt fram til 1.oktober.