• Fredric Lundqvist

Vegvesenet vil ofre miljø for pris

Vegvesenet og administrasjonen i Stavanger kommune teller kroner og anbefaler alternativet som er dårligst på miljø for Eiganestunnelen. Nå reagerer naboene.