Hvem blir storebror?

Stjernøutvalgets forslag kan føre til sammenslåing av universitetene i Stavanger og Agder. Hvem blir størst i en slik fusjon?