– Finansieringsrammen er strukket svært langt

Rådmannen anbefaler politikerne å godkjenne planen, men påpeker at «finansieringsrammene for prosjektet er strukket svært langt»