Tasta-støyen skal beregnes

Stavanger kommune vil be Statens vegvesen beregne støyplagene på fylkesvei 446 på Tasta.