• Samferdselssjef i fylket, Gunnar Eiterjord.

2,5 milliarder å spare på Ryfast

Her forklarer samferdselssjef Gunnar Eiterjord hvorfor han mener «Ryfast er et glimrende veiprosjekt».