• Helene Andreassen

Gamle spillemenn ruster ikke

Flere gamle Sandnes-band skal på scenen i kulturhuset under årets mimrekonsert. Det kan gi 60.000 kroner til gateprestene.