Madland slår tilbake

Leieøkningen var ikke urimelig høy, og Food Story fikk anledning til å leie billig ut året. Det hevder gårdeier Kjell Madland.