• Jan Tore Glenjen

Hvorfor skifter elever skole?

«Karen» er 11 år. Hun står foran den høye terskelen til det nye klasserommet, med den nye læreren og de nye barna i den nye klassen. Hun har bare lyst til å dø.