Veolia må fjerne farlige bussreklamer

30-40 busser i Rogaland har kjørt med ulovlig reklame.