Planleggingen kan stoppe opp

30 millioner kroner er brukt på å planlegge Ryfast, uten at en eneste reguleringsplan er klar. Nå vil fylkes— ordfører Roald Bergsaker ha svar på hva pengene går til.