Brustad gir mer penger til Helse Vest

Fire dager før valget kommer statsråd Sylvia Brustad med løfte om 1,7 milliarder ekstra til sykehusbygg neste år. Det betyr 330 millioner til investeringer i Helse Vest.