125 år siden de organiserte seg

Grafisk fagforening på Sørvestlandet jubilerer og håper bunnen er nådd i nedbemanningen i yrket deres.