Nato kan også flytte fra Jåttå

Nedleggelse av Fellesoperativt hovedkvarter i Stavanger får følger også for Nato-kommandoen på Jåttå.