Slik blir Ryfast

Denne varianten av Ryfast er den eneste Veg— direktoratet godtar.