• Bryne vgs (bildet) og Time vgs skal slås sammen til en skole. Sigbjørn Reime

– Ny Bryne-skole klar i 2016

Flertallspartiene har stemt for å ruste opp skolene Øksnavad, Åkrehavn og Haugaland. De vil også bygge ny videregående skole på Bryne.