• Lars Idar Waage

Tvil om budsjett der alle skal få

Alle bekymrer seg over finanskrisen, men flertallskameratene velger fortsatt å tro på 8 prosent skattevekst neste år.