• Hvis uhellet er ute, vil en være bedre rustet hvis det har vært avholdt brannøvelse på forhånd.

– Hold brannøvelser hjemme

Brannøvelser i hjemmet anbefales av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB. Spesielt barnefamilier anbefales å gjennomføre brannøvelser.