• Olav Kjellsnes er i ferd med å sikre Steinhagen med en 4 meter høy fangvoll. Tor Inge Jøssang

Fjell på Jørpeland sikres

Nå rassikres June Hovland og resten av beboerne under Tunglandsfjellet.