• Redningsskøyten Ryfylke er sendt ut etter mayday-signalene.

Hørte mayday-signal mellom Stavanger og Tau