Ingen større nabofrykt for 150.000 tonn søppel

Innbyggerne på Lura nærer ingen frykt for tredobling av avfallsmengden bare et lite nordvestlig luftdrag unna bydelen.