• Jon Solberg, Norsk Forskningsråd

«Har nordmenn god folkeskikk?»