Elendig mobildekning irriterer

Både fastbuande, jegerar og hytteeigarar i Ryfylke slit med dårleg mobil— dekning mange stader. 22. desember kjem Telenor sin dekningsdirektør Bjørn Amundsen til Suldal.