Boknafjordsambandet i rute igjen

Ferjetrafikken på strekningen Arsvågen-Mortavika går som normalt igjen fra kl. 20.00.