Nabo ut mot tilgrising på Sele

Nabo Thor Arne Thorkelsen reagerer på tilgrising av veibanen og det han kaller «grisekjøring» i Selevegen på Voll i Klepp kommune.