Må i fengsel etter sin 21. dom

En stavangermann midtveis i 40-årene er dømt til ubetinget fengselsstraff i åtte måneder for en rekke forhold.