• Flåtten har lagt sin elsk på heimevernssoldatene som har øvelse i Sandnes Håkon Vold

Flåtten setter tennene i HV-soldatene