– Brakker mot sosial bolignød

Brakker kan bli et tilbud for flere enn husløse studenter. Også personer i kø for kommunal bolig kan få tilbudet.