• Ine Mæland Goa

16 mister jobben ved Rosendal sykehjem

Rosendal sykehjem og omsorgsboliger må spare 7 millioner kroner etter overforbruk.