• Jan Tore Glenjen

Turistveg under høg himmel

Strekninga langs kysten frå Ogna til Bore kyrkje er Jærens mest attraktive, meiner Statens vegvesen og satsar på å laga den endå betre.